A lingua dos pescadores

É certo que os homes do Grove se viron obrigados con frecuencia a abandonar, temporalmente, as súas casas para gañar a subsistencia lonxe, noutras latitudes; pero fixérono mantendo o seu oficio ou polo menos o contacto cotián co seu medio natural, o mar. Para eles a emigración concretouse en enrolarse na tripulación dalgún navío con…