A xornada de mariscar

CARIDAD RUANO Ás veces tiñamos que ir ás sete ou ás oito da mañá e despois á seca, que é como se chamaba á baixamar. Duraba case tres cuartos de hora ata a preamar e na baixada era cando ía mariscar. Viñan comprar á praia e tamén se vendía polas casas. Cada un apañaba o…