Mapeo das presións en San Simón

A existencia dunha presión é susceptible de xerar un impacto negativo nunha masa de auga, que pode alterar o seu estado, deteriorándoo. Polo tanto resulta unha peza clave no proceso de planificación hidrolóxica, o coñecemento das presións existentes e do seu posible impacto sobre o medio hídrico, que nos axude a identificar a orixe do posible mal estado das masas de auga, e polo tanto a adoitar as medidas oportunas para evitar o seu deterioro e a consecución dos obxectivos medioambientais.

Qualitative modelling and complexity

Nature and society can be overwhelming in their complexity; well-meaning or reasoned interventions can have counterintuitive outcomes that emerge from complex feed-backs inherent to system dynamics.
The construction of dynamic models of biological or socioeconomic systems is severely limited by the difficulty of measuring system variables and interaction strengths.

Who eats whom in a Zostera marina meadow?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Research paper of reference: Study of the trophic web of San Simón Bay (Ría de Vigo) by using stable isotopes, R.Filgueira and B.G.Castro, 2010. Based on the stable isotope composition of different potential sources of organic matter and consumers of an intertidal Zostera marina meadow located in San Simón Bay (NW of Spain), a simplified food…