La vida en las praderas marinas

Dos vídeos nos muestran la vida que albergan las praderas de zostera. En el primero, podemos ver una pradera submareal en la Ensenada de San Simón, donde los chocos se reproducen y fijan los huevos en los haces de zostera. En el segundo, una pradera de zostera noltii con un cangrejo violinista moviéndose alegremente en la Bahía de Cádiz.

A xornada de mariscar

CARIDAD RUANO Ás veces tiñamos que ir ás sete ou ás oito da mañá e despois á seca, que é como se chamaba á baixamar. Duraba case tres cuartos de hora ata a preamar e na baixada era cando ía mariscar. Viñan comprar á praia e tamén se vendía polas casas. Cada un apañaba o…

A lingua dos pescadores

É certo que os homes do Grove se viron obrigados con frecuencia a abandonar, temporalmente, as súas casas para gañar a subsistencia lonxe, noutras latitudes; pero fixérono mantendo o seu oficio ou polo menos o contacto cotián co seu medio natural, o mar. Para eles a emigración concretouse en enrolarse na tripulación dalgún navío con…

Resilience and policy

A lot of work on resilience has focused on the capacity to absorb shocks and still maintain function. But, there is also another aspect of resilience that concerns the capacity for renewal, re-organization and development, which has been less in focus but is essential for the sustainability discourse. In a resilient social-ecological system, disturbance has…

Rationale for including social considerations in conservation planning

From the perspective of planners – is that the actions that emerge are more likely to achieve their goals and to be more sustainable. Explicitly including social considerations also creates the opportunity for planning processes to become more realistic and inclusive, clarifying the hard choices and complex trade-offs between and within conservation and other objectives.…